OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

 

Univerzitné centrum reprodukčnej  medicíny  v nemocnici na Antolskej ul. nadväzuje na dlhoročnú tradíciu liečby neplodnosti na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK. V roku 1992  sa narodilo prvé dieťa zo skúmavky na Slovensku na našej klinike na Zochovej ulici. Z malého pracoviska bolo v roku  1999   vytvorené Centrum humánnej reprodukcie I. a II. gynekologicko - pôrodníckej kliniky LFUK opäť so sídlom na Zochovej ul..  Po presťahovaní kliniky do  nemocnice na Antolskej sa nenašli vhodné priestory  a lekári pracujúci v Centre našli uplatnenie v iných CAR.

Dnes si Vám dovoľujeme oznámiť, že v novovytvorených priestoroch na našej klinike opäť pokračujú vo svojej práci renomovaní odborníci v oblasti liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie.

 

 

 

 

 

                                                                                                        prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

                                                                    prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB